ماموریت هنری

ماموریت هنری


دلایل انتخاب گالری هنری بین الملل


1- ایجاد تنوع در خلق آثارهنری برای صرفه جویی در زمان و داشتن انتخابی آگاهانه

2- تضمین کیفیت آثار هنری

3- انتخاب صحیح و مدریتی هدفمند در انتخاب آثار هنری با همراهی گروه مشاورین

5- کسب تجربه در طی 10 سال گذشته و فعالیت در تامین آثار هنری در بخش تجاری و روابط دیپلماتیک بین الملل

6- بنیانگذار خلق آثار هنری چندزبانه ادبی

7- مشتریان

به چه دلیل فعالیت می نماییم:


1- رونق کسب و کار هنرمندان

2- فعالیت آموزشی و اقتصادی در هنر خوشنویسی غیرفارسی و دیگر هنرها

3- فروش اثار هنری در داخل بخش غیر هنری، فرهنگی و بین الملل

4- ایجاد شعب (سرای هنر ملل) در خارج از کشور

X
¤