گالری آثار هنری قرآن کریم چهار زبانه

آثار هنری قرآن کریم چهار زبانه

این مجموعه هنری کلاسیک چهار زبانه با محوریت زبان عربی و فارغ از هر گونه تفکر سیاسی و با هدف ارائه تفکر صلح طلبانه و آزادی خواهی برگرفته از کتاب مقدس مسلمانان جهان قرآن کریم می باشد.

این آثار شامل 20 اثر قرآنی که به ترجمه انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی و با ترکیب بندی های متفاوت با هنرهایی همچون تذهیب، نگارگری و گل و مرغ به زیور طبع آراسته گردید.

امید است در آینده ای نزدیک مجموعه ای با نام گفتگوی ادیان از کتاب مقدس مسلمانان و کتاب مقدس مسیحیان با آیاتی مشترک و مفهومی صلح طلبانه و آزادی خواهانه در خصوص مسایل مهم دنیا و حمایت های داوطبانه سازمانهای غیر انتفاعی اجرا خواهد گردید و در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به نمایش در آید .


65
X
¤