گالری آثار اشعار شاهنامه فردوسی

آثار هنری دو زبانه شاهنامه فردوسی

مجموعه آثار شاهنامه فردوسی در 30 اثر تلفیقی و به دو زبان فارسی و انگلیسی و به مناسبت هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی توسط مجتبی کرمی و به سفارش معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد ایران اجرا گردید،آثار به دو زبان فارسی و انگلیسی به 5 شیوه خوشنویسی شامل نستعلیق و شکسته نستعلیق در بخش فارسی و در بخش انگلیسی به سه شیوه کاپرپلیت ، ایتالیک و گوتیک اجرا گردید.

ترجمه های انتخابی از مترجم شهیر انگلیسی ادوارد بران می باشد. رویکرد موجود در خلق آثار در گام اول به معرفی شاعر بلند آوازه ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی و نوع بیان و گفتار او می باشد و در گام بعدی انتقال مفهوم شعر و کلام فردوسی بوسیله اجرای خوشنویسی ترجمه اشعار به مخاطبان غیر ایرانی می باشد. در بخش بعدی از اهداف خلق این آثار می توان به تاثیر معرفی خوشنویسی ایرانی و هنرهای تجسمی ایرانی اشاره نمود .


65
X
¤