گالری هنر در صنعت


اثر هنری تلفیق هنر در صنعت بخشی از پروژه شرکت معدنی زرکوه اثر مجتبی کرمی 2016

گاری آثار هنر در صنعت

مجموعه آثار نقاشی تلفیقی (موضوعی و بین المللی) بر اساس نیاز مخاطب در فضای داخلی خلق می گردد. این نوع آثار معمولا با توجه به آنچه سفارش دهنده اعلام می نماید خلق می گردد و تمرکز طراحی و اجرای اثر نقاشی به سیاست های سفارش دهنده و نگاه مخاطبین آنها بستگی دارد که چگونه بهترین بهره وری بصری را در نگاه آنها به وجود آورد.

در واقع آنچه در این آثار شکل می گیرد ذهنیت سفارش دهنده، خلاقیت و مهارت هنرمند نقاش است که بصورت غیر مستقیم و از منظر زیبا شناختی و در سطحی بالا، افکار و اهداف خود را منعکس می نماید.

ضمن رعایت معیارهای ذهنی مخاطب در این آثار همچون هماهنگی در موضوع نقاشی، رنگ در معماری و دکوراسیون داخلی، می توان از تکنیک های خوشنویسی فارسی و غیرفارسی نیز در آثار استفاده نمود و به آنها شکلی کلامی داد.


65
X
¤