نقاشی ایرانی

آثار هنری نقاشی ایرانی

آثار هنری نقاشی سنتی ایرانی

نقاشى هنرى است جامع؛ که موضوع آن شامل همه دنياى مرئى مى‌باشد. ايران به هنر جهانى نوعى نقاشى عرضه نمود که داراى ويژگى‌هاى منحصر به فردى مى‌باشد و چنان لذتى به بيننده خود مى‌بخشد که کمتر هنرى قادر به آن است. نقاشى ايرانى، مینیاتور و نگارگری با تمام دنياى گسترده مقابلش، به سنت اصلى خويش وفادار ماند و هنر تصويرى ممتازى به‌وجود آورد؛ اما هرگز از اصول تجريدى خود جدا نشد و هرگز به دنبال شبيه‌سازى نبود به همين دليل نيز توانست تا سرحد کمال پيش رود. اين نقاشى عليرغم تأثيرات خارجى گوناگون نوعى پيوستگى درونى در خود دارد. نقاشى ايرانى در طول تاريخ خود شامل مضامين متنوع حماسي، تغزلي، عرفانى و اخلاقى بوده است. و از انديشه فلسفى - عرفانى که با روح ايرانى سازگار است، نشانه‌هايى در خود دارد. در پس اين نقاشى ذهن و فکر شرقى نهفته است که با ديدگاه اروپايى در زمينه تصويرسازى کاملاً متفاوت مى‌باشد؛ ذهن شرقى نيازهاى تماشاگر را مدنظر دارد، و استاد محمود فرشچیان از متحول کنندگاه این هنر ایرانی در چند دهه گذشته در ایران و دنیا بوده است. گالری هنر بین الملل با کادری مجرب از بهترین اساتید هنرهای ایرانی و با نگاهی در اعتلای هنر ایرانی در دو بخش ایران و بین الملل بتواند با خلق آثاری نفیس و تزریق آن در جامعه مدرن امروزی قدمی در ماندگاری آن بردارد .


65
X
¤