نقاشیخط

گالری آثار نقاشیخط

آثار هنری نقاشیخط

در چند دهه گذشته خوشبختانه نگاه جامعه به هنرهای مدرت مخصوصا هنر مدرن نقاشیخط از اقبال بالایی برخوردار شده است و این اقبال به فراتر از مرزهای ایران نیز رسیده است، هنرمندان همچون ..... که از بنیانگذاران این سبک هنری در ایران شدند. که به دلیل ارزی هنری بالای آن، مقرون به صرفه کاربری نمایشی یا هدایا در هر مکانی و یا هر شخصی نخواهد بود. گالری هنری بین الملل توانسته با همکاری تنی چند از بهترین هنرمندان با تجربه نقاشیخط نیاز علاقه مندان به این هنر را برای بخش نمایش محیطی و یا هدایا به شکل کپی و یا آثار اروجینال سفارشی تامین نماید .


65
X
¤