نحوه خلق آثار هنری دو زبانه


مبنای خلق آثار هنری ادبی دو زبانه

آثار هنری دو زبانه و یا چند زبانه در دو بخش آثار کلاسیک و مدرن خلق می گردند، و مهمترین دغدغه آثار انتخاب مترجم محتوای شعر در اثر خواهد بود.

در بخش آثار سنتی یا همان کلاسیک، مبنا و خلق اثر بر اساس حفظ اصالت خوشنویسی و هنرهای تزیینی و نقاشی ایرانی می باشد که اثر به طور مستقیم به پیام شاعر اشاره می کند. اینگونه آثار عمدا بر روی کاغذهای دست ساز و یا با کیفیت اجرا می گردد و به دلیل حفظ کیفیت اثر در قابهای شیشه ای به نمایش در می آید.

علاقه مندی و تنوع سلیقه بعضی از افراد جامعه به داشتن آثار هنری مدرن رویکرد خلق بعضی از آثار را به اجرای هنری بر روی بوم و استفاده از هنرهای مدرن سوق داده است. و موفق به برقراری ارتباطی تصویری بین ادبیات فارسی و ترجمه آن به زبانهای مختلف با فرم های هنری نقاشی ایجاد نماید. در عین این برقراری و هارمونی در برخی از اجراها توانایی اجرای فرمهای نقاشی مفهومی با مفهوم شعر و صدای دل شاعر را نیز دارد. در اکثر آثار مدرن میتوان اجرای نقاشی انتزاعی و مفهومی با رنگهای اکریلیک و ترکیب مواد بر روی بوم هایی با ابعادی متنوع داشت.

نمودار روبرو فرآیند خلق آثار دو یا چند زبانه را در دو شکل سنتی و مدرن نشان می دهد.


65
X
¤