آثار دو زبانه (دوملیتی) دروازه ای از فرهنگ ایران زمین به دنیای غرب و شرق

مجموعه آثار هنری دو زبانه برای اولین بار و با رویکرد معرفی ادبیات ناب ایرانی و برای رساندن آن به چشم و دل جهانیان توسط مجتبی کرمی خلق گردید. محتوای مجموعه آثار دو زبانه در قالب آثاری متشکل از شعر ناب ایرانی که ترجمه آن برگرفته از بهترین مترجمان بین المللی که در طول تاریخ انجام شده، می باشد. 

اشعار و ترجمه آن با اجرایی بی نظیر از دو شیوه خوشنویسی کهن شرق و غرب اجرا می گردد که با تزیینات و نقاشی سنتی ایرانی به زیور طبع آراسته می گردد و نیاز مخاطبان خود را در هر زمان و مکان و زبانی بیان می نماید و راز از سینه دل شاعران بر می دارد، و ارتباطی معنایی با مخاطبین غیر پارسی برقرار می نماید.

اجرای خوشنویسی ترجمه آثار به زبانهای ملل مختلف (همچون انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، روسی، ژاپنی، گرجی و ...) توسط مجتبی کرمی و ترکیب بندی های منحصر به فرد او، نیاز مخاطبان غیر پارسی را به ادبیات ایرانی تامین می نماید. این نمایش آثار هنری و ادبی به زبان هنرهای تجسمی، تاثیریی شگرف و بر روی افکار افراد جامعه می گذارد.


65

آثار هنری نفیس قرآنی چهار زبانه

آثار دو زبانه (دوملیتی) رباعیات حکیم عمر خیام

آثار ده زبانه (دوملیتی) رباعیات حکیم عمر خیام

آثار دو زبانه (دوملیتی) اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی

آثار (دوملیتی) اشعار مولانا به زبان انگلیسی

آثار دو زبانه مدرن (دوملیتی فارسی اسپانیایی) خیام و فلامنکو

X
¤