ماموریت هنری

خلق و ارائه آثار هنری در گالری هنر بین الملل بر مبنای معیارهای اصلی زیبایی در محیط پیرامون از جمله موضوع، رنگ و فرم در آثار کلاسیک و مدرن، …

 

X
¤