طراحی امضاء فارسی و لاتین


طراحی امضا لاتین و فارسی Design Signature by Mojtaba Karami

اجرای تخصصی امضاء و نشان

یکی از دغدغه های همه افراد جامعه در زمانی که وارد دنیای کسب و کار واقعی می شوند داشتن امضاء یا نشانی شکیل و برازنده خود و عنوان شغلی می باشند و در بخش مهم تر آن حضور در جامعه بین الملل می باشد که نیازمندی به داشتن امضایئ لاتین را بیش از پیش ضروری می سازد.

از اینرو گالری هنر بین الملل برای اولین بار در ایران با مهارت منحصر به فرد مجتبی کرمی(بنیان گذار هنر خوشنویسی زبانهای غیرفارسی در ایران) با داشتن گروهی از هنرمندان زبده توانسته نیازمندی آنان که با داشتن نشانی متفاوت هستند را تامین کرده است.


65

طراحی امضا لاتین و فارسی Design Signature by Mojtaba Karami

طراحی امضا لاتین و فارسی Design Signature by Mojtaba Karami
X
¤