روسی

خوشنویسی روسی

اثر خوشنویسی دو زبانه فارسی و روسی از اثار مجتبی کرمی - رباعی خیام


خوشنویسی روسی

به لحاظ تعاملات و قرار گیری ایران در همسایگی کشورهای روسی زبان از جمله روسیه، اکراین، قزاقستان و .... و میزان بالای تبادلات سیاسی، اقتصادی تجاری و فرهنگی با این دسته از کشورها خوشنویسی روسی نیز از دیگر امکانات هنری و تخصصی گالری هنر بین الملل می باشد. خلق آثار هنری دو زبانه فارسی روسی و یا تلفیق آن در دیگر آثار هنری کلاسیک و یا مدرن تبدیل به یکی از دسته آثار هنری پرکاربرد در تعاملات اشاره شده، گردیده است. اجرای خوشنویسی دو زبانه آیه ای از قرآن به دو زبان روسی و عربی در سردر مسجدی درگورسک کشور روسیه و یا اجرای عناوین کتب ترجمه شده استاد علامه جعفری به زبان روسی و خلق آثار خیام به دو ربان فارسی و روسی توسط گالری هنر بین الملل با اجرایی زیبا از مجتبی کرمی بخش از آثار خلق شده می باشد .


65
X
¤