رنگ روغن

گالری آثار نقاشی رنگ روغن

آثار هنری نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن یکی از زیباترین و پرطرفدارترین آثار هنری در سراسر دنیا محسوب می شود. این سبک از نقاشی به لحاظ استفاده از رنگ روغن دارای شفافیت است و کاملا زنده به نظر می آید به خصوص در آثار نقاشی سبک رئال قدرت تشخیص نقاشی و عکس از مخاطب گرفته می شود. این آثار هنری به لحاظ تنوع در ابعاد اجرا در بازه زمانی متفاوت خلق می گردند. آثار نقاشی رنگ روغن در چند بخش آثار پرتره، مناظر، صنعتی و مدرن اجرا می شود.


65
X
¤