پروژه نمایشگاهی حافظ و گوته

نمونه آثار نمایشگاهی از حافظ و گوته

معرفی اثر

طرح هنری و فرهنگی با عنوان"اندیشه مشترک شرق و غرب" برگرفته از اشعار حافظ به دو زبان فارسی و آلمانی و کتاب دیوان غربی – شرقی یوهان ولفگانگ گوته برادر معنوی او نیز به دو زبان آلمانی و فارسی، در قالب یک مجموعه اثر هنری نفیس خطی و تلفیقی منحصر به فرد اجرا شده است و با رونمایی آن درکشور آلمان وکشورهای اروپایی ارائه می¬گردد. هدف از اجرای این طرح فرهنگی دو ملیتی، احیاء نمودن تعاملات فرهنگی غرب و شرق و سعی در بازگشت آن به دوران طلایی تاثیر ادبیات شرق بر اندیشمندان غربی به ویژه در دهه بین المللی تقارب فرهنگ¬ها 2013- 2022 است. این مجموعه شامل 30 اثرکلاسیک هنری تلفیقی با همکاری هفت تن از اساتيد هنرهای ایرانی و ادبیات آلمانی و پارسی انجام خواهد پذیرفت.

X
¤