نقاشی انتزاعی

آثار هنری نقاشی انتزاعی

آثار هنری نقاشی انتزاعی

مجموعه نقاشی های انتزاعی یکی از پرطرفدارترین آثار هنری در دنیای مدرن و جلوه هنر نوگرا محسوب می شود. هماهنگی سریع رنگی و فرمی اینگونه آثار در فضای پیرامون، از اهمیت بالایی برخوردار است.

از آنجایی که این آثار کاملا بصورت بداهه اجرا می شود هرگز مشمول نقد موضوعی قرار نمی گیرد . خلق این آثار به لحاظ آزادی در اجرا، با سرعت و هزینه کمتری همراه است.


65
X
¤