نقاشی مدرن

آثار نقاشی مدرن

 

نقاشی مدرن

نقاشی مدرن یکی از سبکهای خوش اقبال در جامعه مدرن امروزی جای خود را باز کرده است، از کاربری در طراحی دکوراسیون داخلی هر مکانی و در هر سطحی از طبقات جامعه تا بزرگترین موزه های هنری دنیا به نمایش درآمده است. وجود سبکهای متنوع در نقاشی مدرن دست هنرمند و متقاضی را برای انتخاب و خلق یک اثر نقاشی مدرن باز گذاشته است. اغلب این آثار بر روی کنواس و با رنگ اکریلیک و ترکیب مواد اجرا می گردد.

آثار به نمایش درآمده در این گالری بیشتر از آثار هنری مجتبی کرمی می باشد که دارای تکنیکی منحصر به خودشان می باشد. و از پتانسیل خیس بودن رنگ در حین اجرا بهره می برد، و آثار فاخری را خلق می نمایند .


65
X
¤